CP-Symbols
HVAC&Piping

CP-Symbols HVAC & Piping Series includes a basic library of symbols and standardized elements that are used in HVAC & Piping projects.
CP-Symbols HVAC & Piping Series consists of five libraries. Each library can be bought separately, as a series or in a CP-Symbols Suite package.
General symbolsCP-Symbols HVAC & Piping - General symbols 142,50 €
Industrial systemsCP-Symbols HVAC & Piping - Industrial systems 142,50 €
Radiators, objectsCP-Symbols HVAC & Piping - Radiators, objects 142,50 €
VentilationCP-Symbols HVAC & Piping - Ventilation 142,50 €
Flowcharts and diagramsCP-Symbols - Flowcharts and diagrams
142,50 €
CP-Symbols HVAC & Piping SeriesCP-Symbols HVAC & Piping Series (includes 5 libraries)
712,50 € 285 €
CP-Symbols HVAC & Piping SeriesCP-Symbols Electrical SeriesCP-Symbols Mechanical SeriesCP-Symbols Architectural SeriesCP-Symbols Suite (includes 4 series) 2422,50 € 570 €

A more extensive program is CADprofi HVAC & Piping - read more...

HVAC - General symbols library possesses the most important symbols used in heating, water, sewage, fire safety and other technological
installations.

In the HVAC - General symbols library the following symbols categories can be found:

 • armature (e.g. valves, pumps, reducers, filters, steam traps, cocks),
 • refrigeration,
 • connections (e.g. fixed points, connections, joints),
 • lines (e.g. gate valves, reducers, line endings),
 • angle armature,
 • sensors, control (e.g. thermometers, outside temperature sensors, manometers),
 • equipment (e.g. couplings, heat exchangers, diaphragms actuators),
 • fire protection (e.g. hydrants, spray flooding systems, sprinklers),
 • objects (e.g. drinking water heaters, diaphragm extension tanks, boilers),
 • household articles,
 • risers (e.g. venting risers, sewage system risers),
 • distributors,
 • marks (e.g. level, slope symbols, overflow arrows, arrows, routing designations),
 • sewage (e.g. gate valves, line endings),
 • other (e.g. arrows, inspection glasses, overflow arrows, bends).

HVAC - Industrial systems library possesses the most important symbols used in industrial installations schemes and P&ID schemes.

In the HVAC - Industrial systems library the following symbols categories can be found:

 • industrial systems (armature and equipment, devices, measurement instruments, others),
 • P&ID signs- ISO 3511 and DIN 19 227 (standard with fixed length, expanded with an additional label, expanded with an optional label, adjust level, pressure controller, other),
 • process control - ISO 3511 and DIN 19 227 (sensors, transducers, controllers, actuators, actuators and accessories, devices adjusting, conversion of analog signal, the impact of the binary signal into an analog, others),
 • piping - DIN 2429 (lines, connections and fittings, general armature, flange armature, welded armature, socked armature, socked-welded armature, threaded armature, actuators, other equipment),
 • vacuumtechnik - DIN 28401 (e.g. vacuum pumps, condensate traps, cold traps, vacuum gauges),
 • ANSI/ISA-5.1 standard (P&ID signs, measurement symbols: primary elements, measurement symbols: secondary instruments, instrument to process and equipment connections, instrument-to-instrument connections, final control element symbols, final control element actuator symbols, self-actuated final control element symbol, control valve failure and de-energized position indications, functional diagramming symbols, binary logic symbols, electrical schematic symbols, ANSI/ISA 1992 symbols),
 • ANSI symbols (exchangers, pip, tanks and vessels, pump and blower, flow elements, armature, valve operators, equipment, others),
 • NORSOK symbols (e.g. axial fans, grille diffusers, exchange air coolers, tanks).

HVAC - Radiators, objects library contains sanitary equipment, radiators and other objects used in plans and strand diagrams.

In the HVAC - Radiators, objects library the following symbols categories can be found:

 • plumbing objects (top and front views are available),
 • faucets,
 • fire protection (e.g. hydrants, sprinklers - top and front views are available),
 • home appliances (top and front views are available),
 • radiators (plans and schemes views are available),
 • devices (e.g. boilers, hot water heaters, open extension tanks - plan, front and side views are available).

HVAC - Ventilation library possesses a database of basic symbols used in ventilation and air condition installations by PN and DIN
standards.

In the HVAC - Ventilation library the following symbols categories can be found:

 • EN 12792 (symbols - e.g. fans, dampers, air heaters, air coolers; other - e.g. outlets, weather protection grilles, heat exchangers),
 • DIN 1946-1 (symbols, automation),
 • Polish symbols (symbols - e.g. filters, heaters, dampers, air anemostats),
 • automatic marks (e.g. object dimension, rectangular duct cross section, circular duct label),
 • marks (e.g. flow label, overflow arrow).

Flowcharts and diagrams library contains symbols that are used in block schemes in many branches.

In the Flowcharts and diagrams library the following symbols categories can be found:

 • algorithms (basic symbols, loops and data processing, input/output devices, storage and memory, determine the relationship, additional),
 • functional diagrams (symbols - e.g. action, initial step, order; diagrams feature - e.g. connection, disconnection, pulse timer),
 • network (computer nets - e.g. scanner, outlet, computer terminal; network location, servers, servers mounted in racks, other - e.g. fax, cell phone),
 • BPMN - Business Process Modeling Notation (events, gateways, activities, activity markers, task types, data),
 • persons,
 • other (e.g. arrows, crossings),
 • entity relationship (e.g. 1 to many, zero to one),
 • examples (network scheme, algorithm of the quadratic equation, functional scheme, flowchart: electric, block scheme technological, BPMN scheme).

CP-Symbols program also contains general commands:

 • Lines (pipes, ducts, cables) – this function allows to draw single-line lines in a schematic view.
 • Frames and tables – contains a library of basic frames and drawing tables.
 • Attributes and descriptions – is used to edit attribute values of one or many symbols.
 • Bill of materials – is used to create specifications from elements used in the drawing.

CADprofi OEM

 • Достъп до библиотеки от различни световно известни производители от сферата на електричеството, ОВК и тръбопроводи.

CP-Symbols

 • Набор от CAD символи от различни индустрии.
 • Възможност за закупуване на единична библиотека, цял раздел или цял пакет (Suite).
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Възможност за създаване на спецификации.

CADprofi

 • Обширна програма, която помага при проектирането.
 • Достъп до библиотеки от световно известни производители.
 • Разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.
 • Проектиране на противопожарни планове, планове за евакуация и безопасност.
 • Възможност за разширяване на базите данни по ваше желание.
 • Инструменти за пълно описание на проекти.
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Разширен инструмент за създаване на спецификации.
 • Допълнителни команди за редактиране.
Отвори детайлно сравнение на CADprofi и CP-Symbols      Check what types of licenses are available

Многоезичност

Потребителският интерфейс, базиран на Unicode, поддържа 25 езика, сред които английски, български, китайски, хърватски, чешки, датски, холандски, финландски, френски, японски, немски, гръцки, унгарски, италиански, корейски, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словенски, испански, шведски, украински и турски.

Можете лесно да промените езика в настройките на програмата.

Нашият софтуер е достъпен чрез добре разработена дистрибуторска мрежа в различни държави, благодарение на което може да получите директна поддръжка на родния си език.

Максимална съвместимост

Десетки хиляди потребители от целия свят вече са избрали пакета CADprofi. Ето защо ние винаги се стремим да запазим пълна съвместимост с други CAD приложения във всяка нова версия на нашият софтуер. Нашите приложения ще се конфигурират сами автоматично, за да са оптимално съвместими с всяка избрана софтуерна среда (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и много други. Чертежите, които са създадени в CADprofi са напълно съвместими с форматите DWG и DXF и могат да бъдат редактирани във всяко CAD приложение, без да е необходимо да стартирате и използвате нашият софтуер.

Изтеглете демо версия и тествайте безплатно за 30 дни!
Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com