CADprofi
HVAC&Piping

CADprofi HVAC & Piping

Софтуерът помага при проектиране на отоплителни, водопроводни и канализационни, газопроводни, медицински, противопожарни, вентилационни, климатични, хладилни, технологични и други видове инсталации в строителството и индустрията. Интуитивното вмъкване на символи и обекти, автоматизираното изчертаване на монтажни изгледи, създаване на спецификации и библиотеки с известни производители са само някои от предимствата на софтуера.

Key features


 • Лесно редактиране на P&ID схеми, диаграми на отопление, вода и канализация, проектиране, напречни сечения и други монтажни изгледи.
 • Интелигентни символи, които могат да бъдат автоматично вмъквани в линии, граници или в дадена точка. Допълнителни опции, които позволяват едновременно вмъкване на различни символи, значително ускорява работата. Многовариантни символи, които позволяват лесна конфигурация на спирателни или регулиращи вентили, задвижващи механизми, връзки, разпределители, щрангове и др.
 • Бързо редактиране на схеми с възможността за използване на опции за обръщане на символи (например промяна на посоката на преливане), мащабиране на символи, умно копиране, промяна на символи, изтриване на символи от линии и др.
 • Схематични линии, които могат да бъдат изчертавани в групи. Към линиите могат да се начисляват всякакви маркери, техният вид и размер също може да бъде определян. Допълнителни опции, които дават възможност за незабавна връзка с други обекти или арматура.
 • Визуализиране на вида линии, което улеснява подготовката на съответния проект.
 • Предварително дефинирани части от диаграми, отоплителни вериги и др. с възможност за запазване на ваши собствени диаграми.
 • Изчертаване на изометрия и диметрия с автоматично преобразуване на стандартни символи и потребителски символи в изометричен изглед.
 • Хидравлични изчисления, избор на дължина на линията и автоматично изчертаване на диаграми за отопление и гореща вода в KaMo/Delta библиотеки.
 • Изчертаване на реални изгледи на тръбопроводи и въздуховоди с автоматично вмъкване на подходящи фитинги с възможност за редактиране на по-късен етап.
 • Възможност за изчертаване на поредица от инсталации с отместване и с възможност за дефиниране на границата (център, ляво, дясно), което улеснява изчертаването покрай стени или други инсталации.
 • Бързо изчертаване на поредица от инсталации по посочената линия (възможност за промяна на линии в тръбопроводи или вентилация).
 • Параметрични арматурни или други монтажни обекти с автоматично вмъкване в тръбопроводи или вентилация. По време на вмъкването на параметрични обекти в проекта, имате възможност да изберете стандартни размери или да дефинирате и запаметите свои собствени размери и видове. Софтуерът позволява и импортиране на dwg или dxf файлове, които са били изтеглени от уеб сайтовете на производителите.
 • Автоматично свързване на линиите към обекти и свързване на тръбопроводи и тръби с помощта на различни съединители.
 • Лесно издаване на монтажни изгледи, включително: монтажна изолация, разделяне на тръбопроводи и канали в сегменти, смяна на напречното сечение на тръби и канали, промяна на размерите на фитинги и др.
 • Система от стоманени (заварени, фланцирани и резбовани), медни, пластмасови, пресовани, канализационни и други тръби и фитинги в схематични, общи и детайлни изгледи.
 • Създаване на количествени сметки/спецификации с включени спецификации на сглобяемите елементи на вентилационните инсталации с изчисляване на площта на каналите и фитингите в съответствие с настоящите стандарти.
 • Предварително подготвени елементи от известни производители, включително KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viewssmann, Wilo, Reflex и много други.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi OEM

 • Достъп до библиотеки от различни световно известни производители от сферата на електричеството, ОВК и тръбопроводи.

CP-Symbols

 • Набор от CAD символи от различни индустрии.
 • Възможност за закупуване на единична библиотека, цял раздел или цял пакет (Suite).
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Възможност за създаване на спецификации.

CADprofi

 • Обширна програма, която помага при проектирането.
 • Достъп до библиотеки от световно известни производители.
 • Разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.
 • Проектиране на противопожарни планове, планове за евакуация и безопасност.
 • Възможност за разширяване на базите данни по ваше желание.
 • Инструменти за пълно описание на проекти.
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Разширен инструмент за създаване на спецификации.
 • Допълнителни команди за редактиране.
Отвори детайлно сравнение на CADprofi и CP-Symbols      Check what types of licenses are available

Посетете нашата страница с видео уроци!

Видеата демонстрират ефективни начини за създаване на проекти чрез използването на модула CADprofi HVAC & Piping. След като изгледате тези клипове, можете да продължите с изчертаването във основната си CAD програма „ръчно“. Но дали все още бихте искали?

Evacuation plans and fire protection installations

CADprofi software is a comprehensive application that helps in designing in both construction and industry, with particular emphasis on plans and systems that ensure the safety of people staying in buildings. Several modules are available that help in designing industry projects related to fire protection and evacuation. CADprofi HVAC & Piping module is used to design any piping and ventilation installations, including fire extinguishing installations and smoke venting systems.

Многоезичност

Потребителският интерфейс, базиран на Unicode, поддържа 25 езика, сред които английски, български, китайски, хърватски, чешки, датски, холандски, финландски, френски, японски, немски, гръцки, унгарски, италиански, корейски, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словенски, испански, шведски, украински и турски.

Можете лесно да промените езика в настройките на програмата.

Нашият софтуер е достъпен чрез добре разработена дистрибуторска мрежа в различни държави, благодарение на което може да получите директна поддръжка на родния си език.

Лесен за използване

CADprofi е професионално параметрично CAD приложение, което значително ускорява проектирането. Удобният и лесен за използване интерфейс на програмата значително улесняват усвояването на функциите й значително, без да е необходимо скъпо обучение за работа със софтуера. CADprofi е много популярен продукт сред архитекти и инженери. По-неопитните потребители, които работят рядко с CAD чертежи, също оценяват високо достъпността и функционалността на софтуера.

Максимална съвместимост

Десетки хиляди потребители от целия свят вече са избрали пакета CADprofi. Ето защо ние винаги се стремим да запазим пълна съвместимост с други CAD приложения във всяка нова версия на нашият софтуер. Нашите приложения ще се конфигурират сами автоматично, за да са оптимално съвместими с всяка избрана софтуерна среда (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и много други. Чертежите, които са създадени в CADprofi са напълно съвместими с форматите DWG и DXF и могат да бъдат редактирани във всяко CAD приложение, без да е необходимо да стартирате и използвате нашият софтуер.

Обширна функционалност

Архитекти, инженери и проектанти използват CADprofi, за да създават проекти на строежи, тръбопроводи, водопроводи, вентилация, електричество и други инсталации, както и чертежи на машини и конструкции. Пакетът с приложения се състои от следните модули:

Всички модули са съвместими един с друг и могат да бъдат инсталирани самостоятелно или в комбинация с някой от другите. CADprofi е разработен главно като инструмент, който се използва в 2D и изометрични чертежи. Непрекъснато обновяваната библиотека от обекти от множество производители от сферата също значително улеснява 3D проектирането. Софтуерът съдържа богат набор от функции, помагайки на потребителя във всички етапи на проектирането: от системата за автоматично номериране и описание до генерирането на количествени сметки и експортиране на данни в различни файлови формати за по-нататъшно редактиране (включително doc, xls, xml и много други).

Снимки от играта

 

 

Изтеглете демо версия и тествайте безплатно за 30 дни!
Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com