CADprofi
Architectural

CADprofi Architectural

Програмата помага при създаването на чертежи на конструкции, напречни сечения и коти и позволява и дава възможност за изчертаване на стени, вмъкване на врати и прозорци, създаване на архитектурно оразмеряване и описания, както и използването на обекти от библиотеката с мебели и друго оборудване. Уникална функция на програмата е възможността за създаване на схеми за евакуация и безопасност.

Key features

 

 • Изчертаване на еднослойни и много-слойни стени с възможност за дефиниране на всякакъв материал и дебелина за всеки слой на стената.
 • Изчертаване на стени по избрана граница (избран ръб) с възможност за определяне на отстоянието от посочените точки или други обекти.
 • Параметрични дървени изделия (врати, прозорци, гаражни врати) с автоматизирано откриване на дебелината на стената. Налични са скици, напречни сечения и вертикални изгледи. Потребителите могат да изберат всякакви размери и свойства на параметричните обекти.
 • Динамично определяне на посоката на вмъкване на врати, което улеснява правилното позициониране.
 • Автоматично дефиниране и маркиране на стаи с изчисляване на площта.
 • Проектиране на стълби с възможност за определяне на размерите и броят на стъпалата. Налични са различни елементи на стълбите, от които потребителят може да създава стълби с различен брой стъпала.
 • Вмъкване на покриви с възможността за изчисляване на наклона, ъглите и височината на покрива.
 • Архитектурно оразмеряване, което е предназначено за строителни проекти. Програмата дава възможност да се променят стилове и мерни единици, независимо какви единици са използвани при проектирането на чертежа (оразмеряване в см на чертеж, който е бил изготвен в мм). Уникална функция е възможността да се преобразува обикновено CAD оразмеряване в архитектурно оразмеряване.
 • Библиотека с мебели, санитарно оборудване, домакински уреди, растения и други.
 • Символи за нивата с автоматично попълване на координатите на указаните точки.
 • Архитектурни символи: отвори, вентилационни шахти, маркери на дърводелски изделия, наклони на терена, топографски символи, стрелки, общи символи и др.
 • Изчертаване и редактиране на аварийни маршрути и схеми.
 • Библиотека със символи, маркери и знаци от здравословна и безопасна, противопожарна защита и публична информация.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi OEM

 • Достъп до библиотеки от различни световно известни производители от сферата на електричеството, ОВК и тръбопроводи.

CP-Symbols

 • Набор от CAD символи от различни индустрии.
 • Възможност за закупуване на единична библиотека, цял раздел или цял пакет (Suite).
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Възможност за създаване на спецификации.

CADprofi

 • Обширна програма, която помага при проектирането.
 • Достъп до библиотеки от световно известни производители.
 • Разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.
 • Проектиране на противопожарни планове, планове за евакуация и безопасност.
 • Възможност за разширяване на базите данни по ваше желание.
 • Инструменти за пълно описание на проекти.
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Разширен инструмент за създаване на спецификации.
 • Допълнителни команди за редактиране.
Отвори детайлно сравнение на CADprofi и CP-Symbols      Check what types of licenses are available

Посетете нашата страница с видео уроци!

Видеата демонстрират ефективни начини за създаване на проекти чрез използването на модула CADprofi Architectural. След като изгледате тези клипове, можете да продължите с изчертаването във основната си CAD програма „ръчно“. Но дали все още бихте искали?

Evacuation plans and fire protection installations

CADprofi software is a comprehensive application that helps in designing in both construction and industry, with particular emphasis on plans and systems that ensure the safety of people staying in buildings. Several modules are available that help in designing industry projects related to fire protection and evacuation. CADprofi Architectural module allows for quick drawing of building plans and creation of evacuation, fire protection and safety plans.

Многоезичност

Потребителският интерфейс, базиран на Unicode, поддържа 25 езика, сред които английски, български, китайски, хърватски, чешки, датски, холандски, финландски, френски, японски, немски, гръцки, унгарски, италиански, корейски, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словенски, испански, шведски, украински и турски.

Можете лесно да промените езика в настройките на програмата.

Нашият софтуер е достъпен чрез добре разработена дистрибуторска мрежа в различни държави, благодарение на което може да получите директна поддръжка на родния си език.

Лесен за използване

CADprofi е професионално параметрично CAD приложение, което значително ускорява проектирането. Удобният и лесен за използване интерфейс на програмата значително улесняват усвояването на функциите й значително, без да е необходимо скъпо обучение за работа със софтуера. CADprofi е много популярен продукт сред архитекти и инженери. По-неопитните потребители, които работят рядко с CAD чертежи, също оценяват високо достъпността и функционалността на софтуера.

Максимална съвместимост

Десетки хиляди потребители от целия свят вече са избрали пакета CADprofi. Ето защо ние винаги се стремим да запазим пълна съвместимост с други CAD приложения във всяка нова версия на нашият софтуер. Нашите приложения ще се конфигурират сами автоматично, за да са оптимално съвместими с всяка избрана софтуерна среда (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и много други. Чертежите, които са създадени в CADprofi са напълно съвместими с форматите DWG и DXF и могат да бъдат редактирани във всяко CAD приложение, без да е необходимо да стартирате и използвате нашият софтуер.

Обширна функционалност

Архитекти, инженери и проектанти използват CADprofi, за да създават проекти на строежи, тръбопроводи, водопроводи, вентилация, електричество и други инсталации, както и чертежи на машини и конструкции. Пакетът с приложения се състои от следните модули:

Всички модули са съвместими един с друг и могат да бъдат инсталирани самостоятелно или в комбинация с някой от другите. CADprofi е разработен главно като инструмент, който се използва в 2D и изометрични чертежи. Непрекъснато обновяваната библиотека от обекти от множество производители от сферата също значително улеснява 3D проектирането. Софтуерът съдържа богат набор от функции, помагайки на потребителя във всички етапи на проектирането: от системата за автоматично номериране и описание до генерирането на количествени сметки и експортиране на данни в различни файлови формати за по-нататъшно редактиране (включително doc, xls, xml и много други).

Снимки от играта

 

 

Изтеглете демо версия и тествайте безплатно за 30 дни!
Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com