CADprofi
Electrical

CADprofi Electrical

Софтуерът помага при проектиране на всякакви електрически инсталации в строителството и индустрията. Той разполага със схематичен редактор, възможност за проектиране върху архитектурни чертежи, както и възможността за създаване на 3D модели на някои видове инсталации.

Key features


 • Проектиране на инсталации за разпределяне, контрол и автоматизиране на електричество с използване на многовариантни символи, които позволяват всякакво конфигуриране на инсталации.
 • Пълен списък със символи на IEC, NFPA, ISO, PN и други библиотеки, които са били изготвени в съответствие с национални и международни стандарти. Символите могат да бъдат вмъквани с автоматично позициониране, прекъснати граници, автоматично номериране и надписване.
 • Пълни библиотеки на водещи производители (Hager, Lovato, Cablofil, Legrand, ETI и други).
 • Проектиране върху архитектурни чертежи, вмъкване на гнезда и контакти, поставяне на осветителни тела, проектиране на линейно осветление и захранване от всякакъв вид енергия. Софтуерът разполага и с възможността за конфигуриране на разпределителни кутии с всякаква конфигурация на гнезда и контакти.
 • Бързо адресиране на обекти и номериране на електрически вериги с автоматично управление на верността на номерирането.
 • Предварително дефинирани шаблони на електропроводи, разпределителни центрове (превключватели), пускатели за двигатели и много други.
 • Проектиране на ICT шкафове с елементи на структурно окабеляване.
 • Проектиране на автоматизирани системи – също с включване на PLC контролери.
 • Блок схеми, електрически схеми и символи на електро оборудване, използвано при проектирането на умни сгради (EIB/KNS монтажни символи, контролери, контролни панели за аларми, неврони, преобразуватели, разширител за входове, USB и HDMI удължители, PoE суйчове, модеми, рутери, камери, сензори и др.).
 • Проектиране на много видове инсталации за ниско напрежение, включително алармени системи, наблюдение, IP видеонаблюдение, антени и др.
 • Проектиране на кабелни трасета чрез използване на удобни команди за изчертаване на поредица от кабелни канали, проводи и кабелни стълби с автоматично поставяне на подходящи фитинги. Кабелните канали могат да бъдат изчертани автоматично по дължина на линия.
 • Възможност за вмъкване на осветителни тела от DIALux. По време на вмъкването всички осветителни тела ще бъдат заместени със стандартни CADprofi блокове и информацията за тях (име, вид) ще бъде взета от DIALux и подменена с подходящите атрибути.
 • Проектиране на шинопроводни системи с възможност за работа в 2D или 3D.
 • Проектиране на мълниезащитни системи.
 • Количествени сметки/спецификации за количествата кабели и други спецификации, които включват параметри на електро-технически обекти и тяхното разпределение във веригите.
 • Проектирането се извършва спрямо навиците и изискванията на проектанта.
 • Налични са метрични или имперски мерни единици.
 • Инструменти за пълно и подробно описание на проектите.
 • Автоматично номериране на обектите.
 • Система за бързо търсене на продукти в базата данни.
 • Достъп до CAD библиотеки на различни световно известни производители.
 • Възможност за импортиране и добавяне на потребителски символи или обекти в програмата.
 • Автоматичното управление на слоевете и стиловете на принтиране дават възможност на потребителя да принтира чертежи с предварително дефинирана дебелина на линиите, цветове и др.
 • Възможност за дефиниране на списък „любими“, който дава възможност да се работи спрямо потребителските навици и предпочитания.
 • Възможност за добавяне на ваши преводи или промяна на терминологията, която се използва в програмата.
 • Интуитивно вмъкване на обекти с възможност за прикрепването им към други обекти чрез използването на технологията „one-click”.
 • Интелигентни команди, които позволяват извършването на бързи операции за редактиране на символи и обекти, директно в чертежа.
 • Възможност за създаване на всякакви диаграми, технологични и функционални схеми, алгоритми.
 • Възможност за създаване на количествени сметки и спецификации, които могат да бъдат разпечатани или експортирани в различни формати включително pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html и много други.
 • Автоматично създаване на графични легенди.
 • Онлайн система за актуализации.

CADprofi OEM

 • Достъп до библиотеки от различни световно известни производители от сферата на електричеството, ОВК и тръбопроводи.

CP-Symbols

 • Набор от CAD символи от различни индустрии.
 • Възможност за закупуване на единична библиотека, цял раздел или цял пакет (Suite).
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Възможност за създаване на спецификации.

CADprofi

 • Обширна програма, която помага при проектирането.
 • Достъп до библиотеки от световно известни производители.
 • Разширено съдържание от библиотеки със символи и параметрични обекти от различни стандарти.
 • Проектиране на противопожарни планове, планове за евакуация и безопасност.
 • Възможност за разширяване на базите данни по ваше желание.
 • Инструменти за пълно описание на проекти.
 • Съвместимост с най-новите CAD програми.
 • Разширен инструмент за създаване на спецификации.
 • Допълнителни команди за редактиране.
Отвори детайлно сравнение на CADprofi и CP-Symbols      Check what types of licenses are available

Schemes creator


Are you tired of drawing schemes manually? Would you like to generate them automatically? There is a way!

In CADprofi program, after selecting and placing the apparatus in the dialog window, you can automatically generate energy distribution schemes. In this way, you can quickly prepare the project focusing only on the selection of products and not on manual drawing.Посетете нашата страница с видео уроци!

Видеата демонстрират ефективни начини за създаване на проекти чрез използването на модула CADprofi Electrical. След като изгледате тези клипове, можете да продължите с изчертаването във основната си CAD програма „ръчно“. Но дали все още бихте искали?

Evacuation plans and fire protection installations

CADprofi software is a comprehensive application that helps in designing in both construction and industry, with particular emphasis on plans and systems that ensure the safety of people staying in buildings. Several modules are available that help in designing industry projects related to fire protection and evacuation. CADprofi Electrical module enables the design of fire detection systems, emergency lighting and other intelligent building and safety systems.

Лесен за използване

CADprofi е професионално параметрично CAD приложение, което значително ускорява проектирането. Удобният и лесен за използване интерфейс на програмата значително улесняват усвояването на функциите й значително, без да е необходимо скъпо обучение за работа със софтуера. CADprofi е много популярен продукт сред архитекти и инженери. По-неопитните потребители, които работят рядко с CAD чертежи, също оценяват високо достъпността и функционалността на софтуера.

Многоезичност

Потребителският интерфейс, базиран на Unicode, поддържа 25 езика, сред които английски, български, китайски, хърватски, чешки, датски, холандски, финландски, френски, японски, немски, гръцки, унгарски, италиански, корейски, полски, португалски, румънски, руски, сръбски, словенски, испански, шведски, украински и турски.

Можете лесно да промените езика в настройките на програмата.

Нашият софтуер е достъпен чрез добре разработена дистрибуторска мрежа в различни държави, благодарение на което може да получите директна поддръжка на родния си език.

Максимална съвместимост

Десетки хиляди потребители от целия свят вече са избрали пакета CADprofi. Ето защо ние винаги се стремим да запазим пълна съвместимост с други CAD приложения във всяка нова версия на нашият софтуер. Нашите приложения ще се конфигурират сами автоматично, за да са оптимално съвместими с всяка избрана софтуерна среда (AutoCAD, ARES Commander, BricsCAD, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD, IntelliCAD и много други. Чертежите, които са създадени в CADprofi са напълно съвместими с форматите DWG и DXF и могат да бъдат редактирани във всяко CAD приложение, без да е необходимо да стартирате и използвате нашият софтуер.

Обширна функционалност

Архитекти, инженери и проектанти използват CADprofi, за да създават проекти на строежи, тръбопроводи, водопроводи, вентилация, електричество и други инсталации, както и чертежи на машини и конструкции. Пакетът с приложения се състои от следните модули:

Всички модули са съвместими един с друг и могат да бъдат инсталирани самостоятелно или в комбинация с някой от другите. CADprofi е разработен главно като инструмент, който се използва в 2D и изометрични чертежи. Непрекъснато обновяваната библиотека от обекти от множество производители от сферата също значително улеснява 3D проектирането. Софтуерът съдържа богат набор от функции, помагайки на потребителя във всички етапи на проектирането: от системата за автоматично номериране и описание до генерирането на количествени сметки и експортиране на данни в различни файлови формати за по-нататъшно редактиране (включително doc, xls, xml и много други).

Снимки от играта

 

 

Изтеглете демо версия и тествайте безплатно за 30 дни!
Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com