Witamy na stronie poradników wideo

Poniższe filmy mogą się różnić od twojej wersji programu. Zapraszamy również na nasz kanał YouTube.

Poradnik wideo CADprofi Architectural

Wideo - plany ewakuacyjne

This image for Image Layouts addon

Projektowanie planów ewakuacyjnych, ppoż. i bhp

Oprogramowanie CADprofi to kompleksowa aplikacja wspomagająca projektowanie w budownictwie i przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem planów i systemów zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach.
Zobacz film

Dodatkowe poradniki wideo

Zobacz dodatkowe filmy pokazujące ogólne funkcje dostępne dla wszystkich modułów CADprofi.
This image for Image Layouts addon

Dynamiczne rozmieszczanie

Polecenie Rozmieść zostało rozszerzone o możliwość rozmieszczania obiektów w obszarze dynamicznym.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Obiekty parametryczne użytkownika

Możliwość dodawania do programu obiektów parametrycznych użytkownika.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Rysowanie wzdłuż infolinii

CADprofi pozwala na szybkie rysowanie instalacji wzdłuż wybranej infolinii.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Zaokrąglone polilinie

Po zakończeniu rysowania polilinie zostaną zaokrąglone zgodnie z ustawieniami.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Zarządzanie warstwami

Do programu dodana została możliwość zarządzania warstwami.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Eksport projektów do IFC

CADprofi umożliwia eksport projektów CADprofi do formatu IFC z odpowiednimi atrybutami BIM (dostępne w wybranych programach CAD).
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Rozmieszczanie obiektów - część 1

Polecenie „Rozmieść” umożliwia szybkie rozmieszczenie obiektów w wybranych pomieszczeniach.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Rozmieszczanie obiektów - część 2

Polecenie „Rozmieść” umożliwia szybkie rozmieszczenie obiektów w szyku prostokątnym.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Zaawansowane tworzenie specyfikacji

Polecenie „Zestawienie materiałów” zostało rozszerzone o możliwość uwzględnienia obiektów zawierających polilinię przecinającą lub zamykającą.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Szybkie połączenia 2D

Podczas rysowania rur/kanałów możliwe jest teraz automatyczne łączenie ich za pomocą kolan, kolanek, trójników lub poprzeczek.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Warstwy Open BIM

Klasyfikacja i zarządzanie warstwami w oparciu o Open BIM (klasyfikacja IFC).
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Wysokość atrybutów

Do programu CADprofi dodano możliwość zmiany wysokości widocznych atrybutów.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Dynamiczne powiązania

Dynamiczne połączenia pomiędzy obiektami pozwalają na wzajemną interakcję, a zmiana jednego obiektu może mieć wpływ na inne.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Inteligentne usuwanie + podwójne kliknięcie

Wygodne usuwanie za pomocą klawisza delete oraz zarządzanie podwójnym kliknięciem.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

'CADprofi Rozbij' + infobloki

Polecenie "CADprofi - Rozbij" powoduje rozbicie wskazanego bloku CADprofi. Infobloki zawierają zbiór atrybutów, które użytkownik może dowolnie uzupełniać.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Tłumaczenie programu

Zarówno treść programu, jak i interfejs mogą być bezpośrednio przetłumaczone przez użytkownika.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Szybka zmiana typu złączki

Polecenie "Szybka Edycja" zostało rozszerzone o możliwość szybkiej zmiany rodzaju złączki.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Import bloków producentów

Polecenie „Szybka Edycja” zostało rozszerzone o możliwość szybkiej zmiany typu złączki.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Zaawansowane funkcje szybkiej edycji

Polecenie „Szybka Edycja” zostało rozszerzone o możliwość rysowania ciągów przewodów/rur z wybranych obiektów (np. armatury)
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Definiowanie tabelek użytkownika

Użytkownik może dodać do programu dodatkowe tabele zawierające np. logo firmy.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Tworzenie oraz edycja symboli użytkownika

Użytkownicy mają możliwość rozbudowy każdej biblioteki symboli bezpośrednio w oknie dialogowym programu CADprofi.
Zobacz film
This image for Image Layouts addon

Definiowanie schematów użytkownika

Użytkownicy mogą tworzyć własne predefiniowane schematy i dodawać je do programu.
Zobacz film