CADprofi
HVAC&Piping

CADprofi HVAC & Piping

Program wspomagający projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., gazowych, medycznych, ppoż., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, chłodniczych, technologicznych oraz innych w budownictwie i w przemyśle. Inteligentne wstawianie symboli i obiektów, automatyczne rysowanie widoków instalacji, tworzenie zestawień oraz biblioteki znanych producentów to tylko niektóre zalety aplikacji.Moduł CADprofi HVAC & Piping można kupić pojedynczo lub w pełnym pakiecie CADprofi Suite, który zawiera wszystkie 4 moduły CADprofi za 50% ceny.

Najważniejsze cechy i funkcje


 • Łatwa edycja schematów, układów P&ID, rozwinięć c.o. i wod.-kan., projektowanie rzutów, przekrojów i innych widoków instalacji.
 • Inteligentne symbole, które można automatycznie wstawiać w przewody, skrzyżowania przewodów lub w dowolnych punktach. Dodatkowe opcje, pozwalające np. na jednoczesne wstawianie wielu symboli, znacznie przyspieszają pracę.
 • Symbole wielowariantowe pozwalające na łatwą konfigurację armatury odcinającej lub regulacyjnej, siłowników, podłączeń, rozdzielaczy, pionów itp.
 • Szybka edycja schematów z wykorzystaniem opcji odwracania symboli (np. zmiana kierunku przepływu), powiększania symboli, inteligentnego kopiowania, zamiany symboli, usuwania symboli z przewodów itp.
 • Dowolne przewody schematyczne, które można także rysować w wiązkach. Przewodom można nadawać dowolne oznaczenia, określać ich typ i wielkość. Dodatkowe opcje prowadzenia przewodów pozwalają błyskawicznie łączyć obiekty z innymi obiektami lub z armaturą.
 • Wizualizacja typów przewodów ułatwiająca poprawne wykonanie projektów.
 • Predefiniowane fragmenty schematów, obwodów grzewczych itp. z możliwością zapisywania własnych układów.
 • Obliczenia hydrauliczne, dobór wielkości odcinków przewodów i automatyczne rysowanie rozwinięć instalacji c.o. i c.w.u. w bibliotekach KaMo/Clage.
 • Obliczenia prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.
 • Rysowanie rzeczywistych widoków przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek i możliwością późniejszej ich edycji.
 • Możliwość rysowania ciągów instalacji z odsunięciem i określeniem krawędzi odniesienia (oś, lewa, prawa) znacznie ułatwia rysowanie np. wzdłuż ścian lub innych instalacji.
 • Błyskawiczne rysowanie ciągów instalacji wzdłuż wskazanych linii (zamiana linii na przewody rurowe lub wentylacyjne).
 • Parametryczna armatura i inne obiekty instalacji z automatycznym wstawianiem w przewody rurowe lub wentylacyjne. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych do projektów istnieje możliwość wyboru standardowych wielkości lub samodzielne określanie i zapamiętywanie dowolnych wymiarów i typów. Program pozwala także zaimportować bloki dwg lub dxf pobrane np. ze stron producentów.
 • Projektowanie przyłączy wody.
 • Projektowanie instalacji ppoż.
 • Armatura pomiarowa (wodomierze, gazomierze, manometry, termometry) wraz z akcesoriami.
 • System dystrybucji powietrza (rekuperacja), centrale wentylacyjne, pompy ciepła i klimatyzatory (Daikin, Fujitsu, LG, PRO-Vent, Samsung, Toshiba, Mitsubishi Electric, Haier itd.).
 • Automatyczne dołączanie przewodów do obiektów oraz połączenia kanałów i rur z wykorzystaniem różnych złączek.
 • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie podstawowych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach m.in. edycja, atrybuty i opisy, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wydłuż, wstaw alternatywny widok czy automatyczne rysowanie ciągów przewodów ogólnych i szczegółowych od obiektów.
 • Łatwa edycja widoków instalacji, w tym: izolowanie instalacji, dzielenie przewodów lub kanałów na odcinki, zmiana przekroju poprzecznego rur i kanałów, zmiana wymiarów kształtek itd.
 • System rur i złączek stalowych (spawanych, kołnierzowych i gwintowanych), miedzianych, z tworzyw sztucznych, zaprasowywanych, kanalizacyjnych, PEX, PEHD, DIN 11 850, EN 10255 i innych w widokach schematycznych, ogólnych i szczegółowych.
 • Systemy kominowe stalowe w widokach szczegółowych.
 • Systemy odwodnień dachów płaskich, oraz odwodnień liniowych.
 • Studzienki kanalizacyjne oraz studnie wodomierzowe.
 • Zbiorniki na deszczówkę i ścieki sanitarne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Projektowanie instalacji wod-kan, grzewczych (kotły, grzejniki, systemy rur, wymienniki ciepła.
 • Tworzenie dowolnych zestawień materiałowych, w tym także zestawienia do prefabrykacji elementów instalacji wentylacyjnych z obliczeniem powierzchni kanałów i kształtek według aktualnych norm.
 • Gotowe elementy wiodących producentów, w tym KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex i wiele innych.
 • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
 • Wybór dowolnej jednostki projektowania – metryczne lub imperialne.
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
 • System automatycznego numerowania obiektów.
 • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
 • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd.
 • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
 • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
 • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
 • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
 • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
 • Automatyczne tworzenie graficznych legend.
 • Kontekstowa pomoc on-line z wieloma ilustracjami i przykładami wideo, które dokładnie wyjaśniają sposób używania programu
 • System aktualizacji on-line.

CADprofi OEM

 • Dostęp do bibliotek znanych producentów elektrotechnicznych oraz HVAC & Piping (instalacje rurowe i wentylacyjne).

CP-Symbols

 • Zbiór symboli CAD z różnych branż.
 • Możliwośc zakupu wybranej biblioteki, serii branżowej lub kompletu (Suite).
 • Zgodność z najnowszymi programami CAD
 • Możliwość tworzenia zestawień.

CADprofi

 • Kompleksowy program wspomagający projektowanie.
 • Dostęp do bibliotek znanych producentów.
 • Rozszerzona zawartość bibliotek symboli i parametrycznych obiektów z wielu norm.
 • Zaawansowany edytor schematów i diagramów.
 • Możliwość samodzielnej rozbudowy baz danych.
 • Narzędzia do pełnego opisywania projektów.
 • Zgodność z najnowszymi programami CAD.
 • Rozszerzony kreator zestawień.
 • Dodatkowe polecenia edycyjne.
Otwórz porównanie CADprofi i CP-Symbols      Sprawdź jakie są dostępne rodzaje licencji

Zobacz poradniki wideo!

Wideo pokazuje jak wydajnie można tworzyć projekty z wykorzystaniem nakładki CADprofi HVAC & Piping. Po obejrzeniu tych filmów w dalszym ciągu możesz "ręcznie" rysować w swoim podstawowym programie CAD. Tylko, czy na pewno nadal będziesz tak chciał?

Plany ewakuacyjne i ppoż.

Oprogramowanie CADprofi to kompleksowa aplikacja wspomagająca projektowanie w budownictwie i przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem planów i systemów zapewniających bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach. Dostępnych jest kilka modułów, w których można realizować poszczególne projekty branżowe związane z ochroną przeciwpożarową i ewakuacją. Moduł CADprofi HVAC & Piping służy do projektowania dowolnych instalacji rurowych i wentylacyjnych, w tym instalacji gaśniczych oraz instalacji oddymiających.

Wielojęzyczność

Oparty o Unicode interfejs użytkownika jest dostępny w 25 językach, m.in.: w polskim, angielskim, bułgarskim, chińskim (simplified), chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, słoweńskim, szwedzkim, tureckim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.

Język można łatwo zmienić w programie konfiguracyjnym.

Łatwość użycia

CADprofi jest profesjonalną nakładką CAD znacznie przyspieszającą pracę projektanta. Program zawiera intuicyjny, czytelny interfejs użytkownika, który pozwala na rozpoczęcie pracy bez intensywnego szkolenia. Dzięki temu CADprofi jest chętnie używany zarówno przez architektów i inżynierów, jak i przez innych użytkowników, którzy nie codziennie pracują z rysunkami CAD.

Maksymalna zgodność

Nasze programy są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie. Dlatego przy rozwoju programu zwracamy szczególną uwagę na jego pełną zgodność z innymi programami CAD. Automatyczny konfigurator zapewnia optymalne dopasowanie aplikacji do znalezionego środowiska niezależnie od wybranego przez użytkownika programu bazowego (AutoCAD, ARES, Bricscad, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD i inne). Rysunki tworzone w naszych programach są w pełni zgodne z formatami DWG i DXF i mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD bez konieczności używania naszej aplikacji. System automatycznych aktualizacji przez Internet umożliwia każdemu użytkownikowi łatwe korzystanie z najnowszych funkcji.

Pełna funkcjonalność

CADprofi składa się z kilku modułów, dzięki czemu biura wielobranżowe mogą stosować spójny system wspomagania projektowania i koordynacji branż. Każdy moduł jest w pełni kompatybilny z pozostałymi i może być instalowany oddzielnie lub w dowolnej kombinacji z innymi:

CADprofi jest rozwijany głównie do pracy w 2D oraz do tworzenia schematów izometrycznych. Jednak dzięki ciągle rozbudowywanym trójwymiarowym bibliotekom urządzeń wiodących producentów nadaje się on również doskonale do wspomagania projektowania w 3D. Program zawiera bogaty zestaw funkcji do wykorzystania na każdym etapie tworzenia rysunku, począwszy od automatycznego opisywania i numerowania wstawionych obiektów aż po tworzenie specyfikacji i przekazywanie danych w wielu formatach nadających się do dalszego wykorzystania (np. RTF, XLS, XML i innych).

Ilustracje

 

 

Pobierz i przetestuj program!
Informacje dot. bezpieczeństwa oraz warunków użytkowania programów pobieranych z cadprofi.com