CADprofi HVAC & Piping

Image
Program wspomagający projektowanie instalacji c.o., wod.-kan., chłodniczych, medycznych, przeciwpożarowych, gazowych, klimatyzacyjnych, went., technologicznych oraz innych w budownictwie i w przemyśle. Inteligentne wstawianie symboli i obiektów, tworzenie zestawień, automatyczne rysowanie widoków instalacji oraz biblioteki znanych producentów to tylko niektóre zalety aplikacji.

Moduł CADprofi HVAC & Piping można kupić pojedynczo lub w pełnym pakiecie CADprofi Suite, który zawiera wszystkie 4 moduły CADprofi za 50% ceny.

Najważniejsze cechy i funkcje:

Kliknij obrazek aby czytać więcej

Przewody rurowe/went.

Przewody rurowe/went.

Rysowanie rzeczywistych widoków przewodów rurowych i kanałów wentylacyjnych z automatycznym wstawianiem odpowiednich złączek i możliwością późniejszej ich edycji.

Obliczenia przepływu

Obliczenia przepływu

Obliczenia prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych.

Armatura

Parametryczna armatura

Parametryczna armatura i inne obiekty instalacji z automatycznym wstawianiem w przewody rurowe lub wentylacyjne. Przy wstawianiu obiektów parametrycznych do projektów istnieje możliwość wyboru standardowych wielkości lub samodzielne określanie i zapamiętywanie dowolnych wymiarów i typów. Program pozwala także zaimportować bloki dwg lub dxf pobrane np. ze stron producentów.

Linie schematyczne

Linie schematyczne

Dowolne przewody schematyczne, które można także rysować w wiązkach. Przewodom można nadawać dowolne oznaczenia, określać ich typ i wielkość. Dodatkowe opcje prowadzenia przewodów pozwalają błyskawicznie łączyć obiekty z innymi obiektami lub z armaturą.

Inteligentne symbole

Inteligentne symbole

Inteligentne symbole, które można automatycznie wstawiać w przewody, skrzyżowania przewodów lub w dowolnych punktach. Dodatkowe opcje, pozwalające np. na jednoczesne wstawianie wielu symboli, znacznie przyspieszają pracę.

Gotowe schematy

Gotowe schematy

Predefiniowane fragmenty schematów, obwodów grzewczych itp. z możliwością zapisywania własnych układów..

Biblioteki producentów

Biblioteki producentów

Gotowe elementy wiodących producentów, w tym KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex i wiele innych.

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne, dobór wielkości odcinków przewodów i automatyczne rysowanie rozwinięć instalacji c.o. i c.w.u. w bibliotekach Uponor/Clage.

Układy P&ID

Układy P&ID

Łatwa edycja schematów, układów P&ID, rozwinięć c.o. i wod.-kan., projektowanie rzutów, przekrojów i innych widoków instalacji.

Przeczytaj więcej o innych kluczowych funkcjach programu CADprofi HVAC & Piping
 • Symbole wielowariantowe pozwalające na łatwą konfigurację armatury odcinającej lub regulacyjnej, siłowników, podłączeń, rozdzielaczy, pionów itp.
 • Szybka edycja schematów z wykorzystaniem opcji odwracania symboli (np. zmiana kierunku przepływu), powiększania symboli, inteligentnego kopiowania, zamiany symboli, usuwania symboli z przewodów itp.
 • Wizualizacja typów przewodów ułatwiająca poprawne wykonanie projektów.
 • Rysowanie izometrii i dimetrii z automatyczną zamianą symboli standardowych i symboli użytkownika na widok izometryczny.
 • Możliwość rysowania ciągów instalacji z odsunięciem i określeniem krawędzi odniesienia (oś, lewa, prawa) znacznie ułatwia rysowanie np. wzdłuż ścian lub innych instalacji.
 • Błyskawiczne rysowanie ciągów instalacji wzdłuż wskazanych linii (zamiana linii na przewody rurowe lub wentylacyjne).
 • Projektowanie przyłączy wody.
 • Projektowanie instalacji ppoż.
 • Armatura pomiarowa (wodomierze, gazomierze, manometry, termometry) wraz z akcesoriami.
 • System dystrybucji powietrza (rekuperacja), centrale wentylacyjne, pompy ciepła i klimatyzatory (Daikin, Fujitsu, LG, PRO-Vent, Samsung, Toshiba, Mitsubishi Electric, Haier itd.).
 • Automatyczne dołączanie przewodów do obiektów oraz połączenia kanałów i rur z wykorzystaniem różnych złączek.
 • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie podstawowych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach m.in. edycja, atrybuty i opisy, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wydłuż, wstaw alternatywny widok czy automatyczne rysowanie ciągów przewodów ogólnych i szczegółowych od obiektów.
 • Łatwa edycja widoków instalacji, w tym: izolowanie instalacji, dzielenie przewodów lub kanałów na odcinki, zmiana przekroju poprzecznego rur i kanałów, zmiana wymiarów kształtek itd.
 • System rur i złączek stalowych (spawanych, kołnierzowych i gwintowanych), miedzianych, z tworzyw sztucznych, zaprasowywanych, kanalizacyjnych, PEX, PEHD, DIN 11 850, EN 10255 i innych w widokach schematycznych, ogólnych i szczegółowych.
 • Systemy kominowe stalowe w widokach szczegółowych.
 • Systemy odwodnień dachów płaskich, oraz odwodnień liniowych.
 • Studzienki kanalizacyjne oraz studnie wodomierzowe.
 • Zbiorniki na deszczówkę i ścieki sanitarne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Tworzenie dowolnych zestawień materiałowych, w tym także zestawienia do prefabrykacji elementów instalacji wentylacyjnych z obliczeniem powierzchni kanałów i kształtek według aktualnych norm.
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.

 • Projektowanie instalacji wod-kan, grzewczych (kotły, grzejniki, systemy rur, wymienniki ciepła.
 • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
 • Wybór jednostek projektowania (w tym jednostki metryczne i imperialne).
 • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
 • System automatycznego numerowania i klasyfikowania obiektów.
 • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
 • Możliwość filtrowania obiektów, np. według wymiarów lub nazw. Filtr może obowiązywać w całej bibliotece, dzięki czemu znacznie łatwiej można wybierać różne elementy potrzebne przy projektowaniu danego podzespołu - np. wybór śrub, podkładek i nakrętek o określonej średnicy.
 • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
 • Możliwość filtrowania obiektów, np. według wymiarów lub nazw. Filtr może obowiązywać w całej bibliotece, dzięki czemu znacznie łatwiej można wybierać różne elementy potrzebne przy projektowaniu danego podzespołu - np. wybór śrub, podkładek i nakrętek o określonej średnicy.
 • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
 • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd. Zarządzanie warstwami w oparciu o Open BIM (klasyfikacja IFC). Dodatkowy standard warstw "CADprofi Plus", w którym obiekty i symbole są wstawiane na oddzielnych warstwach.
 • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
 • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
 • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
 • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
 • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie różnych operacji edycyjnych, w tym: edycję obiektów, edycję atrybutów i wstawienie opisów, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wstaw alternatywny widok.
 • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
 • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
 • Automatyczne tworzenie graficznych legend.
 • Kontekstowa pomoc on-line z wieloma ilustracjami i przykładami wideo, które dokładnie wyjaśniają sposób używania programu.
 • System aktualizacji on-line.


  • Symbole wielowariantowe pozwalające na łatwą konfigurację armatury odcinającej lub regulacyjnej, siłowników, podłączeń, rozdzielaczy, pionów itp.
  • Szybka edycja schematów z wykorzystaniem opcji odwracania symboli (np. zmiana kierunku przepływu), powiększania symboli, inteligentnego kopiowania, zamiany symboli, usuwania symboli z przewodów itp.
  • Wizualizacja typów przewodów ułatwiająca poprawne wykonanie projektów.
  • Rysowanie izometrii i dimetrii z automatyczną zamianą symboli standardowych i symboli użytkownika na widok izometryczny.
  • Możliwość rysowania ciągów instalacji z odsunięciem i określeniem krawędzi odniesienia (oś, lewa, prawa) znacznie ułatwia rysowanie np. wzdłuż ścian lub innych instalacji.
  • Błyskawiczne rysowanie ciągów instalacji wzdłuż wskazanych linii (zamiana linii na przewody rurowe lub wentylacyjne).
  • Projektowanie przyłączy wody.
  • Projektowanie instalacji ppoż.
  • Armatura pomiarowa (wodomierze, gazomierze, manometry, termometry) wraz z akcesoriami.
  • System dystrybucji powietrza (rekuperacja), centrale wentylacyjne, pompy ciepła i klimatyzatory (Daikin, Fujitsu, LG, PRO-Vent, Samsung, Toshiba, Mitsubishi Electric, Haier itd.).
  • Automatyczne dołączanie przewodów do obiektów oraz połączenia kanałów i rur z wykorzystaniem różnych złączek.
  • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie podstawowych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach m.in. edycja, atrybuty i opisy, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wydłuż, wstaw alternatywny widok czy automatyczne rysowanie ciągów przewodów ogólnych i szczegółowych od obiektów.
  • Łatwa edycja widoków instalacji, w tym: izolowanie instalacji, dzielenie przewodów lub kanałów na odcinki, zmiana przekroju poprzecznego rur i kanałów, zmiana wymiarów kształtek itd.
  • System rur i złączek stalowych (spawanych, kołnierzowych i gwintowanych), miedzianych, z tworzyw sztucznych, zaprasowywanych, kanalizacyjnych, PEX, PEHD, DIN 11 850, EN 10255 i innych w widokach schematycznych, ogólnych i szczegółowych.
  • Systemy kominowe stalowe w widokach szczegółowych.
  • Systemy odwodnień dachów płaskich, oraz odwodnień liniowych.
  • Studzienki kanalizacyjne oraz studnie wodomierzowe.
  • Zbiorniki na deszczówkę i ścieki sanitarne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
  • Tworzenie dowolnych zestawień materiałowych, w tym także zestawienia do prefabrykacji elementów instalacji wentylacyjnych z obliczeniem powierzchni kanałów i kształtek według aktualnych norm.
  • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
  • Projektowanie instalacji wod-kan, grzewczych (kotły, grzejniki, systemy rur, wymienniki ciepła.
  • Naturalne projektowanie zgodne z wymaganiami i przyzwyczajeniami projektantów.
  • Wybór jednostek projektowania (w tym jednostki metryczne i imperialne).
  • Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów.
  • System automatycznego numerowania i klasyfikowania obiektów.
  • System szybkiego wyszukiwania produktów w bazach danych.
  • Możliwość filtrowania obiektów, np. według wymiarów lub nazw. Filtr może obowiązywać w całej bibliotece, dzięki czemu znacznie łatwiej można wybierać różne elementy potrzebne przy projektowaniu danego podzespołu - np. wybór śrub, podkładek i nakrętek o określonej średnicy.
  • Dostęp do bibliotek CAD wielu renomowanych producentów.
  • Możliwość filtrowania obiektów, np. według wymiarów lub nazw. Filtr może obowiązywać w całej bibliotece, dzięki czemu znacznie łatwiej można wybierać różne elementy potrzebne przy projektowaniu danego podzespołu - np. wybór śrub, podkładek i nakrętek o określonej średnicy.
  • Możliwość importowania oraz dodawania do programu własnych symboli lub obiektów.
  • Automatyczne zarządzanie warstwami oraz gotowe style wydruku pozwalające na uzyskiwanie wydruków z predefiniowanymi grubościami linii, kolorami itd. Zarządzanie warstwami w oparciu o Open BIM (klasyfikacja IFC). Dodatkowy standard warstw "CADprofi Plus", w którym obiekty i symbole są wstawiane na oddzielnych warstwach.
  • Możliwość definiowania list „ulubionych”, które powalają na pracę według własnych przyzwyczajeń i preferencji.
  • Możliwość wprowadzania własnych tłumaczeń lub zmiana terminologii używanej w programie.
  • Inteligentne wstawianie obiektów z możliwością ich przyłączania do innych obiektów w technologii „one-click”.
  • Inteligentne polecenia umożliwiające przeprowadzanie błyskawicznych operacji edycyjnych na symbolach i obiektach bezpośrednio w rysunku.
  • Polecenie Szybka edycja (QED) umożliwiające przeprowadzenie różnych operacji edycyjnych, w tym: edycję obiektów, edycję atrybutów i wstawienie opisów, lustro, skala, kopiowanie, obrót, usuń, przesuń, wstaw alternatywny widok.
  • Możliwość tworzenia dowolnych diagramów, schematów blokowych, schematów technologicznych i funkcyjnych oraz algorytmów.
  • Możliwość tworzenia zestawień i specyfikacji z funkcją wydruku lub eksportu danych do wielu formatów m.in. pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html i innych.
  • Automatyczne tworzenie graficznych legend.
  • Kontekstowa pomoc on-line z wieloma ilustracjami i przykładami wideo, które dokładnie wyjaśniają sposób używania programu.
  • System aktualizacji on-line.
  Wielojęzyczność
  Wielojęzyczność

  Aplikacja dostępna w
  25 wersjach językowych.

  Czytaj więcej
  Oparty o Unicode interfejs użytkownika jest dostępny w 25 językach, m.in.: w polskim, angielskim, bułgarskim, chińskim (simplified), chorwackim, czeskim, duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, japońskim, koreańskim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, rumuńskim, serbskim, słoweńskim, szwedzkim, tureckim, ukraińskim, węgierskim i włoskim.
   
  Język można łatwo zmienić w programie konfiguracyjnym.
   
  Nasze oprogramowanie jest rozwijane w Polsce, dzięki czemu możesz liczyć na bezpośrednie wsparcie w swoim ojczystym języku.
  BIM
  BIM

  Możliwość tworzenia danych
  w technologii BIM.

  Czytaj więcej
  Technologia BIM (Building Information Modeling) jest coraz częściej stosowana w projektowaniu budynków. W programie CADprofi wprowadzono klasyfikacje obiektów i zarządzanie warstwami w oparciu o Open BIM (klasyfikacja IFC). Dane BIM są uwzględniane w zestawieniach i mogą być przekazywane do aplikacji stosowanych podczas realizacji inwestycji.
   
  Dodatkowo nasza firma tworzy dla wielu producentów dane w technologii BIM, w tym rodziny Revit w formacie rfa. Modele 3D zawarte w naszym oprogramowaniu mogą być także wykorzystywane w programach CAD pozwalających na import i eksport plików w standardzie IFC.
  Kompatybilność
  Kompatybilność

  Aplikacja kompatybilna z większością
  bazowych programów CAD.

  Czytaj więcej
  Nasze programy są wykorzystywane przez dziesiątki tysięcy użytkowników na całym świecie. Dlatego przy rozwoju programu zwracamy szczególną uwagę na jego pełną zgodność z innymi programami CAD. Automatyczny konfigurator zapewnia optymalne dopasowanie aplikacji do znalezionego środowiska niezależnie od wybranego przez użytkownika programu bazowego (AutoCAD, ARES, Bricscad, GstarCAD, progeCAD, ZWCAD i inne).
   
  Rysunki tworzone w naszych programach są w pełni zgodne z formatami DWG i DXF i mogą być edytowane w dowolnym systemie CAD bez konieczności używania naszej aplikacji. Sprawdź wymagania...

  CADprofi z Pakietem Premium!

  Każda nowo zakupiona licencja CADprofi objęta jest bezpłatnym, rocznym Pakietem Premium (maintenance), który pozwala czerpać zyski z wielu dodatkowych korzyści. Najpóźniej przed datą wygaśnięcia pakietu może on być odpłatnie przedłużony w regularnej cenie. Możesz odnowić Pakiet Premium w dowolnym momencie jego trwania, ponieważ przedłużenie jest realizowane na kolejne 12 miesięcy, zawsze licząc od daty zakończenia, a nie daty zakupu. Wybierz jedną z dostępnych opcji przedłużenia obejmujących okres nawet 2 lub 3 lat w promocyjnej cenie. Przedłużany regularnie Pakiet Premium otwiera przed Tobą pełen wachlarz możliwości!

  Dzięki Pakietowi Premium (maintenance) zyskujesz:

  1

  Elastyczną mobilność

  Możliwość instalacji programu na dodatkowym komputerze.
  2

  Maksymalną kompatybilność

  Zgodność z najnowszymi programami CAD i systemami Windows.
  3

  Nową funkcjonalność

  Możliwość bezpłatnego pobierania ulepszonych wersji programu.
  4

  Większą zawartość

  Dostęp do wielu bibliotek czołowych producentów.
  Image

  CADprofi

  Aktualna wersja.
  Demo
  Ważne przez 30 dni.