Porównanie


 

CP-Symbols
Electrical

CADprofi
Electrical

 Biblioteka symboli IEC, NFPA Yes Yes
 Biblioteka symboli stosowanych na planach Yes Yes
 Biblioteka symboli stosowanych na schematach Yes Yes
 Biblioteka opraw oświetleniowych Yes Yes
 Diagramy i schematy blokowe Yes Yes
 Wielojęzyczny interfejs użytkownika Yes Yes
 Opisywanie i specyfikacja symboli Yes Yes
 Bezpłatny roczny pakiet dodatkowych korzyści Yes Yes
 Kreator schematów rozdziału energii
Yes
 Zarządzanie danymi oraz rozszerzony kreator zestawień
Yes
 Zaawansowany edytor schematów i diagramów
Yes
 Rysowanie i edycja przewodów schematycznych (jednokreskowych)
Yes
 Szablony do projektów elektrycznych
Yes
 Zaawansowana biblioteka symboli IEC
Yes
 System numerowania (adresowania) obwodów
Yes
 Możliwość importu opraw z DIALux
Yes
 Aparatura modułowa i sterowniki PLC
Yes
 Rozdzielnice
Yes
 Systemy oświetleniowe - systemy projektowania  
Yes
 Projektowanie z wykorzystaniem technologii parametrycznej
Yes
 Automatyczne projektowanie w technologii „One-Click”
Yes
 Rysowanie systemów kanałów i korytek elektrycznych
Yes
 Automatyczne połączenia korytek i kanałów
Yes
 System rysowania szynoprzewodów
Yes
 Projektowanie instalacji odgromowych
Yes
 Samodzielna rozbudowa bibliotek i baz danych
Yes
 Narzędzia do pełnego opisywania i detalowania projektów
Yes
 Dodatkowe polecenia edycyjne
Yes
 Dostęp do bibliotek producentów
Yes
 Dodatkowe moduły CADprofi, pozwalające na koordynację branż