Pełny pakiet CAD dla profesjonalistów


W pełnym pakiecie taniej! CADprofi Suite zawiera wszystkie 4 moduły CADprofi za 50% ceny. Wykonuj swoją pracę znacznie szybciej przy użyciu 4 profesjonalnych modułów jednocześnie, zaawansowanych poleceń, największej biblioteki symboli i obiektów oraz wielu dostępnych funkcji programu CADprofi Suite.

Image

Przykłady wykorzystania CADprofi Suite:

 • Podczas projektowania instalacji elektrycznych oraz rurowych i sanitarnych szybko narysujesz podkłady budowlane za pomocą modułu architektonicznego.
 • Pomieszczenia zdefiniowane w module architektonicznym możesz wyeksportować do programu DIALux jako gotowy zarys budynku. Następnie oprawy oświetleniowe dobrane w DIALuxie łatwo zaimportujesz do modułu elektrycznego, przyporządkujesz je do odpowiednich obwodów elektrycznych, stworzysz zestawienia itp. Dzięki temu znacznie szybciej i łatwiej wykonasz kompletny projekt.
 • W module architektonicznym łatwo zdefiniujesz parametry techniczne pomieszczeń (oświetlenie, wentylacja, temperatura, straty ciepła).
 • Tworząc podkład budowlany w module architektonicznym pokażesz umiejscowienie grzejników (np. pod oknami lub na ścianach) z modułu instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module architektonicznym łatwo wstawisz przepusty pod przewody rurowe i wentylacyjne oraz korytka kablowe.
 • Kompleksowo zaprojektujesz plany ewakuacyjne i ppoż., m.in.:
  - w module architektonicznym błyskawicznie narysujesz plany budynków oraz stworzysz plany ewakuacyjne, ppoż. i bhp.
  - w module elektrycznym zaprojektujesz systemy detekcji pożarów, a także oświetlenia awaryjnego i innych systemów inteligentnego i bezpiecznego budynku.
  - w module instalacji rurowych i wentylacyjnych zaprojektujesz instalacje gaśnicze oraz instalacje oddymiające.
 • W module architektonicznym wyznaczysz pomieszczenia, a następnie za pomocą polecenia Rozmieść szybko rozmieścisz w nich czujki pożarowe, tryskacze i inne obiekty z modułu elektrycznego i instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module mechanicznym zaprojektujesz sposób mocowania zbiorników, korytek i innych obiektów z modułu elektrycznego oraz rurowych i wentylacyjnych.
 • W module elektrycznym zaprojektujesz instalację elektryczną dla stacji ładowania pojazdów. Natomiast dzięki modułowi architektonicznemu wyznaczysz stanowiska ładowania dla samochodów.
 • Podczas projektowania instalacji elektrycznych oraz rurowych i sanitarnych szybko narysujesz podkłady budowlane za pomocą modułu architektonicznego.
 • Pomieszczenia zdefiniowane w module architektonicznym możesz wyeksportować do programu DIALux jako gotowy zarys budynku. Następnie oprawy oświetleniowe dobrane w DIALuxie łatwo zaimportujesz do modułu elektrycznego, przyporządkujesz je do odpowiednich obwodów elektrycznych, stworzysz zestawienia itp. Dzięki temu znacznie szybciej i łatwiej wykonasz kompletny projekt.
 • W module architektonicznym łatwo zdefiniujesz parametry techniczne pomieszczeń (oświetlenie, wentylacja, temperatura, straty ciepła).
 • Tworząc podkład budowlany w module architektonicznym pokażesz umiejscowienie grzejników (np. pod oknami lub na ścianach) z modułu instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module architektonicznym łatwo wstawisz przepusty pod przewody rurowe i wentylacyjne oraz korytka kablowe.
 • Kompleksowo zaprojektujesz plany ewakuacyjne i ppoż., m.in.:
  - w module architektonicznym błyskawicznie narysujesz plany budynków oraz stworzysz plany ewakuacyjne, ppoż. i bhp.
  - w module elektrycznym zaprojektujesz systemy detekcji pożarów, a także oświetlenia awaryjnego i innych systemów inteligentnego i bezpiecznego budynku.
  - w module instalacji rurowych i wentylacyjnych zaprojektujesz instalacje gaśnicze oraz instalacje oddymiające.
 • W module architektonicznym wyznaczysz pomieszczenia, a następnie za pomocą polecenia Rozmieść szybko rozmieścisz w nich czujki pożarowe, tryskacze i inne obiekty z modułu elektrycznego i instalacji rurowych i wentylacyjnych.
 • W module mechanicznym zaprojektujesz sposób mocowania zbiorników, korytek i innych obiektów z modułu elektrycznego oraz rurowych i wentylacyjnych.
 • W module elektrycznym zaprojektujesz instalację elektryczną dla stacji ładowania pojazdów. Natomiast dzięki modułowi architektonicznemu wyznaczysz stanowiska ładowania dla samochodów.