CP-Symbols
Mechanical

Seria CP-Symbols Mechanical zawiera podstawowe biblioteki symboli i elementów znormalizowanych stosowanych w projektach mechanicznych.
Seria CP-Symbols Mechanical składa się z 5 bibliotek. Każda z tych bibliotek może być kupiona osobno, jako seria lub w pakiecie CP-Symbols Suite.

NormaliaCP-Symbols Mechanical - Normalia 528 zł
KształtownikiCP-Symbols Mechanical - Kształtowniki 528 zł
OznaczeniaCP-Symbols Mechanical - Oznaczenia 528 zł
Hydraulika i pneumatykaCP-Symbols Mechanical - Hydraulika i pneumatyka 528 zł
Diagramy, schematy blokoweCP-Symbols - Diagramy, schematy blokowe 528 zł
Seria CP-Symbols MechanicalSeria CP-Symbols Mechanical (wszystkie 5 bibliotek)
2640 zł 1056 zł
Seria CP-Symbols HVAC & PipingSeria CP-Symbols ElectricalSeria CP-Symbols MechanicalSeria CP-Symbols ArchitecturalCP-Symbols Suite (wszystkie 4 serie)
8976 zł 2112 zł

Bardziej rozbudowanym programem jest CADprofi Mechanical - czytaj więcej...

Biblioteka Mechanical - Kształtowniki zawiera najważniejsze kształtowniki wykorzystywane w konstrukcjach, w tym: kątowniki, ceowniki,
teowniki i inne.

W bibliotece Mechanical - Kształtowniki znajdują się następujące kategorie symboli:

  • ASTM (m.in. kątownik równoramienny ASTM, dwuteownik ASTM),
  • DIN (kształtowniki stalowe - płaskowniki, L-kątowniki, U-ceowniki, T-teowniki, Z-zetowniki, I-dwuteowniki, profile zamknięte; pręty stalowe, walcówka, rury stalowe),
  • EN (kształtowniki stalowe - płaskowniki, L-kątowniki, T-teowniki, profile zamknięte; pręty stalowe, walcówka, rury stalowe),
  • PN (kształtowniki stalowe - płaskowniki, L-kątowniki, U-ceowniki, T-teowniki, Z-zetowniki, I-dwuteowniki, profile zamknięte; pręty stalowe, walcówka, rury stalowe),
  • GOST (kształtowniki stalowe - płaskowniki, L-kątowniki, U-ceowniki, I-dwuteowniki, profile zamknięte; pręty stalowe).