CP-Symbols
Mechanical

Seria CP-Symbols Mechanical zawiera podstawowe biblioteki symboli i elementów znormalizowanych stosowanych w projektach mechanicznych.
Seria CP-Symbols Mechanical składa się z 5 bibliotek. Każda z tych bibliotek może być kupiona osobno, jako seria lub w pakiecie CP-Symbols Suite.

NormaliaCP-Symbols Mechanical - Normalia 400 zł
KształtownikiCP-Symbols Mechanical - Kształtowniki 400 zł
OznaczeniaCP-Symbols Mechanical - Oznaczenia 400 zł
Hydraulika i pneumatykaCP-Symbols Mechanical - Hydraulika i pneumatyka 400 zł
Diagramy, schematy blokoweCP-Symbols - Diagramy, schematy blokowe 400 zł
Seria CP-Symbols MechanicalSeria CP-Symbols Mechanical (wszystkie 5 bibliotek)
2000 zł 800 zł
Seria CP-Symbols HVAC & PipingSeria CP-Symbols ElectricalSeria CP-Symbols MechanicalSeria CP-Symbols ArchitecturalCP-Symbols Suite (wszystkie 4 serie)
8000 zł 1600 zł

Bardziej rozbudowanym programem jest CADprofi Mechanical - czytaj więcej...

Biblioteka Mechanical - Oznaczenia zawiera oznaczenia spawów, chropowatości i inne wykorzystywane w rysunkach branży mechanicznej.

W bibliotece Mechanical - Oznaczenia znajdują się następujące kategorie symboli:

  • oznaczenia połączeń (lewe, prawe - bez opisu, z opisem, z zamkniętym opisem),
  • widoki spoin (m.in. spoiny V, spoiny pachwinowe),
  • chropowatość powierzchni (zbiorcze oznaczenie chropowatości, uzyskana przez zdjęcie warstwy materiału, uzyskana bez zdjęcia warstwy materiału).