Firma CADprofi otrzymała nagrodę "Elektrolaur Mazowsza" w kategorii "Przedsiębiorczość na rynku globalnym". Nagroda została przyznana przez Warszawski oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Rozwój na rynku globalnym jest dla nas ważnym elementem. Dzięki temu program CADprofi jest stosowany w 24 językach w przeszło 100 krajach przez ponad 126 tys. użytkowników. Obecnie posiadamy dwa główne oddziały (Polska, Niemcy), 4 przedstawicielstwa (Włochy, Rosja, Tajlandia, Japonia) oraz sieć dystrybucyjną – ponad 100 partnerów handlowych sprzedających nasz program na całym świecie.

Główny rozwój naszego oprogramowania odbywa się w Polsce, gdzie tworzymy oprogramowanie CAD dla architektury, ogrzewania, instalacji sanitarnych, wentylacji, klimatyzacji, instalacji elektrycznych i mechaniki w oparciu o polskie i międzynarodowe normy.W uroczystości, którą prowadziła znana artystka Laura Łącz, wzięli udział m.in. Tadeusz Skobel - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Barbara Jończyk – Prezes Klubu Integracji Europejskiej, Marcin Zamoyski – Przewodniczący Rady Warszawskiej Izby Gospodarczej, a także władze NOT z prezes Ewą Mańkiewicz-Cudny.