Informacje dotyczące bezpieczeństwa programów pobieranych z www.cadprofi.com

Firma Microsoft zaleca, aby pobierać oprogramowanie bezpośrednio ze stron producenta. Niniejsza strona jest oficjalną stroną firmy CADprofi, która jest producentem programów CADprofi oraz programów z serii CADprofi OEM. Wszystkie programy udostępniane do pobierania są dokładnie przez nas testowane pod kątem ich bezpieczeństwa, dlatego bez obaw mogą być pobierane i instalowane przez użytkowników.

Podczas pobierania plików za pomocą przeglądarki Internet Explorer mogą pojawiać się ostrzeżenia związane z filtrem SmartScreen. Ostrzeżenia te oznaczają tylko, że filtr SmartScreen nie potrafił jeszcze tych plików zidentyfikować.

W przypadku pojawienia się komunikatów ostrzegawczych podczas pobierania lub instalacji plików, należy je zignorować, gdyż cała witryna www.cadprofi .com jest przez filtr SmartScreen klasyfikowana jako zaufana, a wszystkie publikowane pliki są bezpieczne.


Internet Explorer 11 – należy uruchomić lub wyświetlić pliki.

 

Windows 10 – należy kliknąć przycisk Więcej informacji i uruchomić program.

 

Nasze aplikacje są często aktualizowane, a co za tym idzie często zmieniają się pliki instalacyjne. Po każdej takiej zmianie ilość pobrań danego pliku nie jest wielka, dlatego też w początkowym okresie po opublikowaniu nowego pliku, przeglądarka Internet Explorer może wyświetlać komunikaty ostrzegawcze. Po jakimś czasie, który nie jest od nas zależny, filtr SmartScreen klasyfikuje nasze pliki jako bezpieczne. Jest to widoczne na poniższej ilustracji: