Zgoda na przetwarzanie danych udzielona podczas rejestracji licencji

 1. CADprofi A.Czubek, J.Kosiorek s.c. jest administratorem danych osobowych w zakresie danych użytkowników zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679), które zostały udostępnione przez użytkowników, w celu świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego regulaminu.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi (rejestracji licencji). Dane są udostępniane przez użytkownika na etapie rejestracji licencji w programie lub na stronie cadprofi.com oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
 3. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z administratorem.
 4. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane użytkowników podane podczas rejestracji licencji:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą),
  3. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,
  4. numer telefonu,
  5. adres e-mail.
 5. Administrator zbiera i przechowuje dane podane podczas rejestracji licencji w celu obsługi użytkownika, w tym zapewnienia użytkownikowi pomocy technicznej, informacji licencyjnych oraz obsługi sprzedażowej i posprzedażowej.
 6. Dane użytkownika będą przetwarzane przez administratora przez czas posiadania aktywnej licencji programu, a w przypadku wygaśnięcia licencji, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa w celu rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z programu.
 7. Dane użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom (w tym podmiotom mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), jeśli jest to konieczne dla zapewnienia wsparcia technicznego, obsługi sprzedażowej, posprzedażowej i rachunkowej.
 8. Wszystkie zbierane przez administratora dane będące przedmiotem niniejszego regulaminu są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofane, ale wiąże się to z tym że użytkownik nie będzie miał przypisanej licencji, w związku z czym nie będzie miał prawa do aktualizacji programu, pomocy technicznej oraz uzyskania informacji licencyjnych.

Zgoda marketingowa udzielona podczas rejestracji licencji

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych świadczonych drogą elektroniczną. Przesyłane wiadomości dotyczą m.in. nowości w programie oraz ofert promocyjnych.
 2. Wyrażenie zgody na przesyłanie treści marketingowych jest dobrowolne. Natomiast wersja demonstracyjna programu CADprofi, a także programy z serii CADprofi OEM (CP-Producenci) są udostępniane użytkownikom bezpłatnie, ale tylko w przypadku gdy użytkownik zgodzi się na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych. W przypadku braku takiej zgody użytkownik powinien odinstalować te programy.
 3. Wyrażenie zgody na przesyłanie treści marketingowych może być w każdym momencie wycofane. W przypadku gdy w trakcie obowiązywania zgody dane osobowe już zostały przekazane firmom trzecim (np. partnerom uczestniczącym w programach z serii CADprofi OEM/CP-Producenci), wycofanie zgody dotyczy tylko danych aktualnie przetwarzanych przez firmę CADprofi.

Dane osobowe zbierane podczas korzystania z serwisów cadprofi.com oraz e-cadprofi.com

 1. Wszelkie dane uzyskane w trakcie korzystania z serwisów www.cadprofi.com oraz http://e-cadprofi.com są gromadzone w celu zbierania anonimowych statystyk oraz obsługi sprzedażowej i posprzedażowej. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 2. Użytkownicy serwisów www.cadprofi.com oraz http://e-cadprofi.com, którzy nie chcą, by ich dane były wykorzystywane w celu zbierania anonimowych statystyk, mogą zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący działanie Google Analytics.
 3. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane użytkowników podane podczas zakupu programu w serwisie http://e-cadprofi.com:
  1. imię i nazwisko,
  2. nazwa firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą),
  3. numer NIP (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą),
  4. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby,
  5. numer telefonu,
  6. adres e-mail.
 4. Dane użytkownika podane podczas zakupu programu w serwisie http://e-cadprofi.com mogą być przekazane innym podmiotom (w tym podmiotom mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), jeśli jest to konieczne dla zapewnienia obsługi sprzedażowej, posprzedażowej i rachunkowej.
 5. Użytkownicy serwisu http://e-cadprofi.com mają prawo do wglądu, edycji oraz żądania usunięcia i zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Przy czym żądanie usunięcia danych osobowych podanych podczas zakupu programu w serwisie http://e-cadprofi.com wiąże się z tym, że użytkownik nie będzie miał dostępu do śledzenia historii zamówień.

Informacje o ciasteczkach

Ciasteczka (cookies) to informacje tekstowe zapisywane przez witrynę w przeglądarce. Dzięki nim strona może zapamiętywać Twoje preferencje i być lepiej dostosowana do Twoich potrzeb. W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak: czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie, preferencje dotyczące wyglądu witryny i jej działania, dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp. Możesz w każdej chwili wyłączyć akceptowanie ciastek w przeglądarce, w tym celu wyłącz obsługę cookies w opcjach konfiguracyjnych. Miej jednak na uwadze, że po tej operacji witryna może nie działać prawidłowo.