Fullt CAD-paket för proffs!


Billigare som ett fullt paket! CADprofi Suite innehåller alla 4 moduler av CADprofi för halva priset. Gör ditt arbete mycket snabbare genom att använda 4 professionella moduler. Avancerade kommandon, det största biblioteket med symboler och objekt samt många funktioner är tillgängliga i CADprofi Suite.

Image

Exempel på hur du kan använda CADprofi Suite:

 • När du ritar el- eller VVS-installationer kan du först snabbt rita planritningen med arkitektmodulen.
 • Rum som definierats i arkitektmodulen kan exporteras till programmet DIALux som färdiga konturer. Efter det kan ljusfixturer som valts i DIALux enkelt importeras till elmodulen och därefter enkelt tilldela dem till de rätta elkretsarna och skapa specifikationer. Tack vare detta kan du mycket snabbare och enklare färdigställa projekt.
 • I arkitektmodulen kan du bestämma rum och sedan använda kommandot Ordna för att ordna rökdetektorer, sprinkler och andra objekt från el- och VVS-modulerna.
 • I mekanikmodulen kan du rita monteringsmetoder för tankar, rännor och andra objekt från elmodulen liksom för VVS-system.
 • I elmodulen kan du rita elinstallationer för laddstationer. Tack vare arkitektmodulen kan du tilldela laddningsplatser för bilar.
 • Du kan rita utrymnings- och brandskyddsplaner inklusive:
  - i arkitektmodulen kan du snabbt rita planritningar och skapa utrymningsplaner, brandskydd och säkerhetsplaner.
  - i elmodulen kan du rita system för brandvarnare, nödbelysning och andra intelligenta byggnads- och säkerhetssystem.
  - i VVS-modulen kan du rita rör- och ventialtionsinstallationer inklusive brandsläcknings- och rökventileringssystem.
 • I arkitektmodulen kan du enkelt definiera tekniska parametrar för rum (belysning, ventilation, temperatur och värmeförlust).
 • När du ritar planritningar i arkitektmodulen kan du visa placering av radiatorer (t.ex. under fönster eller på väggar) från VVS-modulen.
 • I arkitektmodulen kan du enkelt infoga kulvertar för rör, ventilation och kabelrännor.
 • När du ritar el- eller VVS-installationer kan du först snabbt rita planritningen med arkitektmodulen.
 • Rum som definierats i arkitektmodulen kan exporteras till programmet DIALux som färdiga konturer. Efter det kan ljusfixturer som valts i DIALux enkelt importeras till elmodulen och därefter enkelt tilldela dem till de rätta elkretsarna och skapa specifikationer. Tack vare detta kan du mycket snabbare och enklare färdigställa projekt.
 • I arkitektmodulen kan du bestämma rum och sedan använda kommandot Ordna för att ordna rökdetektorer, sprinkler och andra objekt från el- och VVS-modulerna.
 • I mekanikmodulen kan du rita monteringsmetoder för tankar, rännor och andra objekt från elmodulen liksom för VVS-system.
 • I elmodulen kan du rita elinstallationer för laddstationer. Tack vare arkitektmodulen kan du tilldela laddningsplatser för bilar.
 • Du kan rita utrymnings- och brandskyddsplaner inklusive:
  - i arkitektmodulen kan du snabbt rita planritningar och skapa utrymningsplaner, brandskydd och säkerhetsplaner.
  - i elmodulen kan du rita system för brandvarnare, nödbelysning och andra intelligenta byggnads- och säkerhetssystem.
  - i VVS-modulen kan du rita rör- och ventialtionsinstallationer inklusive brandsläcknings- och rökventileringssystem.
 • I arkitektmodulen kan du enkelt definiera tekniska parametrar för rum (belysning, ventilation, temperatur och värmeförlust).
 • När du ritar planritningar i arkitektmodulen kan du visa placering av radiatorer (t.ex. under fönster eller på väggar) från VVS-modulen.
 • I arkitektmodulen kan du enkelt infoga kulvertar för rör, ventilation och kabelrännor.