Select the module and watch video tutorials:

CADprofi Architectural

CADprofi Architectural je parametrická CAD aplikace usnadňující architektonické projektování. Modul Architectural lze použít k vytvoření stavebních plánů, řezů a půdorysů. Praktické funkce aplikace usnadňují kreslení vícevrstvých stěn, architektonické kótování a rychlé vytváření popisů. Modul je dodáván s obsáhlou knihovnu oken, dveří, nábytku a dalších nábytkových předmětů. Jako unikátní funkce, aplikace může být použita pro návrh havarijních únikových plánů a tras.
 
 
 

Sledovat ukázky

CADprofi Electrical

CADprofi Electrical je parametrická CAD aplikace usnadňující konstrukci složitých elektrických, světelných, telekomunikačních a jiných zařízení. Modul Electrical lze použít pro návrh složitých zařízení, jako je silnoproud, nízké napětí, telekomunikační, bezpečnostní a anténní instalace. Software obsahuje několik tisíc symbolů odpovídajících nejnovějším elektrickým normám, stejně jako svítidla, rozvaděče a další. Aplikace poskytuje snadný způsob kreslení elektrického vedení a elektroinstalačních kanálů. Mezi nejužitečnější funkce patří automatické číslování elektrických obvodů a editor diagramů.

Sledovat ukázky

CADprofi HVAC & Piping

CADprofi HVAC & Piping je parametrická CAD aplikace pro projektování technického zařízení budov. Aplikace podporuje uživatele při projektování v oblastech topení, ventilace, klimatizace, potrubí a jiných technologických zařízení. Modul HVAC & Piping obsahuje knihovny objektů, které umožňují návrh zařízení jakéhokoli typu: HVAC (topení, ventilace, klimatizace), potrubí, plynu, zdravotní a požární bezpečnostní techniky, chladicí instalace, stejně jako jiné druhy technologických zařízení pro pozemní a průmyslové stavby. Funkce navrhování plánů a diagramů, společně s izometrickými pohledy, umožňuje uživateli použít jediné softwarové řešení při navrhování komplexních projektů.

Sledovat ukázky

CADprofi Mechanical

CADprofi Mechanical je parametrická CAD aplikace podporující navrhování v oblastech strojírenství, přístroje a zařízení, mechanika a ocelové konstrukce. Modul se vyznačuje rozsáhlými knihovnami normalizovaných dílů. Uživatel zde nalezne šrouby, matice, pružiny, ložiska, ocelové profily, příruby, trubky a další součástí několika národních a mezinárodních norem. Díky integraci knihoven standardních symbolů pro fluidní techniku lze snadno kreslit schémata pro pneumatiku a hydrauliku.
 
 

Sledovat ukázky