CADprofi HVAC & Piping

โปรแกรมที่ช่วยในการออกระบบท่อน้ำร้อน, น้ำเสีย, ท่อก๊าซ, ท่อเคมีในงานอุตสาหกรรม, ระบบอัคคีภัย, ระบบระบายอากาศ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็นและอื่น ๆ ทั้งในการก่อสร้างและอุตสาหกรรม พบกับคำสั่งแทรกสัญญลักษณ์อัตโนมัติ, คำสั่งปรับเปลี่ยนมุมมองการติดตั้งอุปกรณ์ที่สะดวกกว่าเดิม สร้างรายการอุปกรณ์ เก็บไว้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด พร้อมด้วย library ในงานระบบท่อหลากยี่ห้อให้เลือกใช้.

Key features

 

 • เขียนงานระบบท่อต่างๆนั้นจะง่ายกว่าเดิมเช่น งานท่อ P & ID ท่อน้ำร้อน, ท่อน้ำดี น้ำเสีย, สามารถออกแบบมุมมองตัดขวางและเลือกมุมมองการติดตั้งอื่น ๆได้.
 • อุปกรณ์ สัญลักษณ์งานระบบท่อที่สามารถแทรกและตัดเส้นโดยอัตโนมัติ เมื่อวางบนเส้นงานท่อประเภทต่างๆ สามารถปรับตั้งค่าความแม่นยำในงานระบบนั้นๆ ได้อย่างละเอียด.
 • สัญลักษณ์ระบบ Multivariate ที่ช่วยให้ง่ายเมื่อต้องการกำหนด ลักษณะ เปิด ปิดหรือเลือกรูปแบบของวาล์ว หรือ กำหนดการเชื่อมต่อ, รูปแบบท่อแยก, Riser ฯลฯ.
 • สามารถปรับแก้ไขสัญญลักษณ์ได้รวดเร็วเมื่อนำมาใช้งาน (เช่น การเปลี่ยนสัญญลักษณ์ทิศทางน้ำ) นอกจากนี้มีคำสั่ง ขยาย, คัดลอกแบบอัตโนมัติหรือแม้แต่การลบ สัญญลักษณ์จะง่ายดายกว่าเดิม.
 • งาน Schematic สามารถเขียนได้เป็นชุด โดยรวมกลุ่มเป็นระบบเดียวกัน แต่ละเส้นสามารถให้ความหมายที่แตกต่างกัน อีกทั้งประเภทท่อสามารถกำหนดความหมายอย่างง่ายดาย นอกจากนั้นผู้ใช้สามารถกำหนดการเชื่อมต่อของระบบต่างๆเข้ากับอุปกรณ์ได้.
 • เส้น line งานระบบต่างๆสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจน ช่วยให้การออกแบบงานนั้นสะดวกและไม่สับสน.
 • สามารถกำหนดระบบท่อหรือไดอะแกรม, วงจรความร้อนและท่ออื่น ๆ ได้ล่วงหน้า หรือบันทึกไว้เพื่อนำไปใช้ในครั้งถัดไป.
 • เขียนงาน isometric และ dimetry ได้ง่ายกว่าเดิม เพราะระบบอัตโนมัติของสัญลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าแก้ไข.
 • สัญญลักษณ์ยี่ห้อท่อน้ำร้อนอย่าง KAMO / เดลต้า สามารถคำนวณ งาน Hydraulic สามารถเลือกระบบความยาวของท่อและใช้รูปแบบอัตโนมัติของระบบ ท่อน้ำร้อน ได้.
 • ออกแบบงานท่อด้วยมุมมองที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นท่อระบายอากาศหรือท่อน้ำภายในอาคาร โปรแกรมสามารถเลือกอุปกรณ์, การเชื่อมต่อที่เหมาะสม และทำการแทรกเข้าไปโดยอัตโนมัติ.
 • สามารถออกแบบระบบท่อโดย offset ระยะไปตามงานก่อสร้างจริง เช่น ติดตั้งท่อห่างจาก ผนัง กำแพง เป็นระยะตามที่ต้องการ สามารถเลือกตำแหน่งการเดินท่ออยู่ที่กึ่งกลางหรือด้าน ซ้าย, ขวา.
 • เปลี่ยนเส้น line ธรรมดาเป็น ท่อ double line ได้ทันที แค่คลิกเลือก.
 • สามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อ ของงานท่อ single line ที่หลากหลายและเข้าใจง่าย.
 • แก้ไขหรือเพิ่มเติมงานที่ได้วางไปแล้ว เช่น ใส่ฉนวนกันความร้อน, แบ่งท่อออกเป็นท่อนและท่อเปลี่ยนขนาดของอุปกรณ์ ฯลฯ.
 • มีระบบงานท่อเหล็ก (หน้าแปลนและเกลียว), ทองแดง, พลาสติก, รูป, ท่อเสียและท่ออื่น ๆ ทั้งแบบมุมมองปกติ 2 มิติ หรือแบบเจาะรายละเอียด.
 • สร้างตารางถอดปริมาณโดยกำหนดหมวดหมู่ที่ต้องการได้ รวมถึงรายละเอียดของการติดตั้งระบบระบายอากาศ แสดงตามมาตรฐานงานท่อที่ใช้ในปัจจุบัน.
 • มีบล็อค และ Drawing จากอุปกรณ์ผู้ผลิตยี่ห้อที่รู้จักกันดี เช่น KSB, Vaillant, Gestra, Wavin, Viessmann, Wilo, Reflex และอื่น ๆ อีกมากมาย.
 • สามารถเขียนแบบ ด้วยวิธีที่คุ้นเคยพร้อมด้วยสนองความต้องการครบทุกด้าน.
 • ปรับค่าหน่วยเป็นเมตริกหรืออิมพีเรียลได้ตามต้องการ.
 • สัญญลักษณ์ให้ความหมายอุปกรณ์ ครบทุกรูปแบบรายละเอียด.
 • นับจำนวนอุปกรณ์โดยสร้างเป็นสัญญลักษณ์ตัวเลข ลำดับต่อเนื่อง.
 • ค้นหาอุปกรณ์ รายการด้วยคำสั่ง search ที่รวดเร็ว.
 • เข้าถึงบล็อคยี่ห้อเด่นๆ และนำมาใช้ได้ทันที.
 • สามารถนำเข้าบล็อคของผู้ใช้ รวมถึงสัญญลักษณ์ที่สร้างขึ้นเองได้.
 • เส้นหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้น โปรแกรมจะสร้างเลเยอร์ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถกำหนดความเข้ม จาง หรือความหนาได้ตามปกติ.
 • หมวด "favourites" ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเก็บรายการหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้งานบ่อยได้.
 • ชื่ออุปกรณ์หรือรายการต่างๆนั้นสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทย ตามความหมายที่ต้องการได้.
 • ฉลาดกว่าเมื่อสามารถใส่อุปกรณ์เข้าที่เส้นหรือระบบ ,โปรแกรมจะปรับหรือตัดเส้นที่ทับขวางทันที เรียกว่า "one-click".
 • มีคำสั่งแก้ไขลัด ปรับมุมมอง ทิศทางของสัญญลักษณ์ได้ทันที.
 • มีฟังก์ชั่นสร้าง diagrams, flowcharts, technological and functional schemes, algorithms.
 • หมวดคำสั่งถอดปริมาณที่สามมารถส่งออกเป็นไฟล์ pdf, rtf (doc), xls, xml, csv, html อย่างสมบูรณ์.
 • สามารถเลือกรูปแบบตาราง ถอดปริมาณเป็นระบบ graphical.
 • คู่มือระบบ online ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพการทำงานที่ชัดเจน ใช้งานได้สะดวกกว่าเดิม.
 • อัพเดตตัวโปรแกรม ระบบออนไลน์.

CADprofi OEM

 • สามารถเข้าถึง Library ของผู้ผลิตไฟฟ้าและ HVAC & Piping ที่ได้รับความนิยม

CP-Symbols

 • ชุดสัญลักษณ์จาก CAD หลากหลายอุตสาหกรรม
 • คุณสามารถที่จะซื้อ หนึงชุด Library (งานไฟฟ้า, งานท่อ, งานเครื่องกล, งานสถาปัตย )
 • สามารถเข้ากันได้กับ CAD Version ล่าสุด
 • สามารถสร้างรายการเฉพาะของผู้ใช้งานได้

CADprofi

 • โปรแกรมที่ครอบคลุมเรื่องของการออกแบบ
 • สามารถใช้งานชิ้นงานของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงได้
 • สามารถเพิ่ม สัญลักษณ์และวัตถุที่มีค่า Parametrical จากหลายมาตราฐาน
 • สามารถแก้ไขสำหรับแผนงานและไดอะแกรม
 • ผู้ใช้งานสามารถที่จะขยายฐานข้อมูลด้วยตัวเอง
 • เครื่องมือสำหรับข้อมูลประเภทต่างๆและรายละเอียดโครงสร้างทั้งหมด
 • สามารถเข้ากันได้กับ CAD version ล่าสุด
 • สามารถสร้างข้อกำหนดเพิ่มเติมได้/li>
 • สามารถ เพิ่มเติมคำสั่งเข้าไปได้
Open CADprofi & CP-Symbols comparison      Check what types of licenses are available

วีดีโอสอนการใช้งาน!

วิดีโอแสดงประสิทธิภาพของโปรแกรม CADprofi HVAC & Piping หลังจากที่ได้เห็นวีดีโอ ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ Base CAD program.

Multilanguage

รองรับภาษา ที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ , บัลกาเรียน, จีน, จีนกลาง, โครเอเชีย, เช็ค, เดนมาร์ก, ดัชท์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี่, อิตาลี่, ญี่ปุ่น, โปรแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน และ ตุรกี.

ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยง่าย จากภายในตัวโปรแกรมเลย.

ซอฟต์แวร์ของเราได้รับการพัฒนาจากหลากหลาย Distributor ในหลายๆประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับภาษาท้องถื่นของคุณ.

ง่ายต่อการใช้งาน

CADprofi เป็น Parametric CAD application ที่สามารถใช้ในงานออกแบบได้อย่างหลากหลาย ตัวโปรแกรมใช้งานง่าย มี user interface ที่เข้าใจง่ายทำให้สามารถเรียกใช้คุณลักษณะต่างๆ (features) ได้ย่างครบครัน และ ทันท่วงที โดยไม่ต้องเสียเวลามากมายไปกับการเรียนรู้การใช้งาน CADprofi ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่สถาปนิก และ วิศวกร แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับโปรแกรม หรือ มีโอกาสใช้งาน CAD เป็นบางครั้ง ก็ยังพึงพอใจในความสะดวกสบาย และ ประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ CADprofi.

ผสานการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผู้ใช้งานมากมายทั่วโลกต่างก็เลือกใช้ CADprofi นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องคอยอัพเดทให้ CADprofi สามารถใช้งานร่วมกับ CAD applications อื่นๆ ได้อย่างเต็มรูปแบบ และ เปี่ยมประสิทธิภาพ ในทุกเวอร์ชั่นใหม่ที่นำสู่ตลาด CADprofi จะเลือกให้เข้ากับ CAD ให้อัตโนมัติ ไมว่าจะเป็น GstarCAD, AutoCAD, ARES, ZWCAD, ProgeCAD และอื่นๆ นอกจากนี้ ไฟล์งานเขียนแบบ ที่สร้างขึ้นโดย CADprofi ยังมีความเข้ากันได้กับไฟล์ชนิด DWG และ DFX และ ยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ CAD application ใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง หรือ ต้องใช้เฉพาะ CADprofi. เราพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนี้ต่อเนื่องมายัง CADprofi suite เช่นเดียวกัน รุ่นนี้ที่ประกอบไปด้วย Feature ใหม่ๆ ซึ่งผ่านการทดสอบมานับครั้งไม่ถ้วน เพื่อให้ผู้ใช้งาน Upgrade เนื้อหา และ คำสั่ง โดยระบบ Online Update จะทำการ update ให้กับผู้ใช้งานทุกคนทันที เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดของพวกเรา.

ความสามารถที่ครบครัน

สถาปนิก วิศวกร และ นักออกแบบ สามารถใช้ CADprofi ในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็น การก่อสร้างอาคาร การวางท่อ ระบบประปา ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และ การติดตั้งทางด้านอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปจนถึงงานทางด้านเครื่องกล และ งานโครงสร้างของอุตสาหกรรมก่อสร้าง CADprofi package ทั้งหมดประกอบด้วย 4 โมดุล คื:

โปรแกรมเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกัน หรือ จะแยกการติดตั้งออกจากกันก็ได้ หรือ อาจใช้ร่วมกัน เฉพาะบางโมดูลก็ทำได้เช่นเดียวกัน. CADprofi ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการเขียนแบบ 2D และ การเขียนแบบ Isometric แต่ Library ของ Object ที่มีการ update อย่างต่อเนื่องโดยผู้ผลิตต่างๆ ยังให้ประโยชน์ และ ความสะดวกสบายสำหรับการออกแบบ 3D ด้วยเช่นเดียวกัน ครบครันด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ ไม่ว่าจะมีความถนัดในระดับใดก็สามารถใช้งานได้สบาย ตั้งแต่ Auto Nummering และ ใส่รายละเอียด ไปจนถึงการถอดแบบรายการวัสดุ (Bill of Material) แล้วยังส่งออกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ที่หลากหลายเพื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป (ประกอบด้วย doc, xls, xml และอื่นๆ อีกมากมาย).

หน้าจอแสดงผล

 

 

ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรี 30 วัน!

 Information regarding safety and terms of use of software downloaded from cadprofi.com