Multilanguage

รองรับภาษา ที่หลากหลาย เช่น อังกฤษ , บัลกาเรียน, จีน, จีนกลาง, โครเอเชีย, เช็ค, เดนมาร์ก, ดัชท์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีก, ฮังการี่, อิตาลี่, ญี่ปุ่น, โปรแลนด์, โปรตุเกส, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน และ ตุรกี.

ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้โดยง่าย จากภายในตัวโปรแกรมเลย.

ซอฟต์แวร์ของเราได้รับการพัฒนาจากหลากหลาย Distributor ในหลายๆประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับภาษาท้องถื่นของคุณ.