วีดีโอสอนการใช้งาน!

วิดีโอแสดงประสิทธิภาพของโปรแกรม CADprofi Electrical หลังจากที่ได้เห็นวีดีโอ ท่านสามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ด้วยตัวเอง โดยใช้ Base CAD program.